Stalne komisije FSJR

 

 • 1. Komisija za takmičenje:
  Peraš Dragan, Mandić Krsto i Jovićević Filip.
 • 2. Omladinska komisija:
  Kasom Petar, Pejović Aleksandar i Truma Halil.
 • 3. Komisija za pravna pitanja:
  Tripković Joko, Nikezić Petar i Latković Vuk.
 • 4. Komisija za ženski fudbal:
  Tatar Ivan, Lučić Monika i Blatnik Ana.
 • 5. Komisija za Mali fudbal:
  Perović Jole, Dragišić Ljubo i Karađuzović Adi.
 • 6. Komisija za finansije:
  Čizmović Drago, Rašković Ivanka i Armenko Krsto.
 • 7. Komisija za propagandu, kontakte i odnose sa javnošću:
  Davidović Dušan, Popadić Dragan i Šakotić Zdravko.
 • 8. Komisija za dodjelu nagrada:
  Odbor za hitna pitanja.
 • 9. Komisija za bezbjednost i sigurnost:
  Kontić Dragan, Nenadović Radovan i Bušković Predrag.
 • 10. Komisija za stadione i infrastrukturu:
  Raičković Milan, Peraš Dragan i Cicmil Miladin.
 • 11. Komisija za status i registraciju igrača:
  Peraš Dragan, Raičković Milan i Vranić Dragan.
 • 12. Sudijska komisija:
  Marković Aleksandar, Jovićević Vujadin i Ćorsović Božo.
 • 13. Trenerska komisija:
  Drašković Slobodan, Dumnić Stanko i Vušurović Ivan.
 • 14. Medicinska komisija:
  Dr. Vlado Popović, Dr. Jelena Jelić i Dr. Miodrag Bulatović.